ziekenauto

Vertalingen

ziekenauto

ambulanceambulanceambulanza (ˈzikə(n)ɑuto)
zelfstandig naamwoord mannelijk meervoud -'s
auto voor het vervoer van zieken en gewonden