zich wijden aan

Vertalingen

zich wijden aan

sich widmen

zich wijden aan

se consacrer