zich voegen (naar)

Vertalingen

zich voegen (naar)

s'adapter (à), sacrifier, se plier