zich verontschuldigen

Vertalingen

zich verontschuldigen

apologize

zich verontschuldigen

s'excuser, s'excuser (de qc)

zich verontschuldigen

scusare