zich verloochenen

Vertalingen

zich verloochenen

abnegate, denyoneself