zich uitrekken

Vertalingen

zich uitrekken

s'étirer