zich ter aarde werpen

Vertalingen

zich ter aarde werpen

prosterner: se prosterner