zich samentrekken

Vertalingen

zich samentrekken

se contracter