zich opmaken voor de strijd

Vertalingen

zich opmaken voor de strijd

s'aligner