zich niet meer bewegen

Vertalingen

zich niet meer bewegen

s'immobiliser