zich niet helemaal lekker voelen

Vertalingen

zich niet helemaal lekker voelen

ne pas être dans son assiette