zich bewust zijn

Vertalingen

zich bewust zijn

bei Bewußtsein sein, sich ... bewußt sein

zich bewust zijn

beawareof, beconsciousof, realize