zelfzuchtig

Vertalingen

zelfzuchtig

self‐interested, selfish