willens en wetens

Vertalingen

willens en wetens

volontairement, sciemment