wezenloosheid

Vertalingen

wezenloosheid

apathy

wezenloosheid

abattement, apathie