welverdiend

Vertalingen

welverdiend

bien méritémerecida ('wɛlvər'dint)
bijvoeglijk naamwoord
waarvan je vindt dat iemand het verdient, bijvoorbeeld omdat hij of zij er hard voor gewerkt heeft Bij zijn afscheid kreeg hij een welverdiend applaus. Hij genoot van zijn welverdiende rust.