weermacht

Vertalingen

weermacht

Armee, Heer, rmee

weermacht

army