waaraan niet te twijfelen valt

Vertalingen

waaraan niet te twijfelen valt

zuversichtlich, zweifellos