vuilnis

Vertalingen

vuilnis

Müll, Schutt, Kehrichtrubbish, debris, rubble, litter, trashordures, débris, abattis, résidulixo ('vœylnɪs)
v, o meervoud
dingen die je niet meer gebruikt en die je weggooit, zoals etensresten en verpakkingen vuilniszak