vraagstuk

Vertalingen

vraagstuk

Problemproblem, troubleproblèmeερώτημαproblemaproblema문제问题問題problém問題 ('vraxstʏk)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -ken
wiskundig of ander probleem om op te lossen De oplossingen van de vraagstukken staan achter in het boek. het vraagstuk van de uitbreiding van de Europese Unie