voorschrift

Vertalingen

voorschrift

Dekretregulation, decree, receiptordonnance, prescription, règlement, instruction, observance, impératif, statutordinamento, prescrizione, regolazione ('vorsxrɪft)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -en
regel die zegt wat je moet doen of niet mag doen je aan de voorschriften houden doktersvoorschrift