voorpagina

Vertalingen

voorpagina

front pageTitelseiteprima paginafront page ('vorpaxina)
zelfstandig naamwoord meervoud -'s
voorste pagina van een krant voorpaginanieuws