voordele

Vertalingen

voordele

('vordelə)
phrase
ten nadele van bedoeld voor of zo dat het gunstig is voor iets/iemand Er werd geld ingezameld ten voordele van de slachtoffers.