voorbaat

Vertalingen

voorbaat

('vorbat)
phrase
van tevoren Bij voorbaat dank. Het overleg lijkt bij voorbaat al mislukt.