volmaaktheid

Vertalingen

volmaaktheid

perfection

volmaaktheid

perfection, achèvement