volkomen gelijkheid

Vertalingen

volkomen gelijkheid

identité