volgens voorschrift

Vertalingen

volgens voorschrift

obligatoirement, réglementaire