vinden in

Vertalingen

vinden in

('vɪndə(n) in)
werkwoord wederkerend
enkelvoud onvoltooid verleden tijd vond zich in , voltooid deelwoord heeft zich gevonden in
het niet eens zijn met iets Hij kon zich niet vinden in de uitkomsten van het onderzoek.