vijzelstamper

Vertalingen

vijzelstamper

Pistill, Stempel

vijzelstamper

pestle

vijzelstamper

pistil