vijfling

Vertalingen

vijfling

quintuplés/-lées, un des quintuplés, quintuplés