vijfhonderd

Vertalingen

vijfhonderd

five hundred

vijfhonderd

пятьсот