vijandelijkheden

Vertalingen

vijandelijkheden

hostilités