verzorgingshuis

Vertalingen

verzorgingshuis

(vər'zɔrxɪŋshœys)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -huizen
instelling waar bejaarden wonen die verzorging nodig hebben