verzetsstrijder

Vertalingen

verzetsstrijder

partisan