vervallen aan

(doorverwezen van verviel aan)
Vertalingen

vervallen aan

(vər'vɑlə(n) an)
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd verviel aan , voltooid deelwoord is ~
(van geld of goederen) eigendom worden van Het huis vervalt bij overlijden aan de langstlevende partner.