verstompen

Vertalingen

verstompen

becomedull

verstompen

s'abêtir