verstevigen

Vertalingen

verstevigen

bestärkenaffix, fasten, fix, secureconsolider, stabiliserfortalecerrafforzareتعزيزукреплять강화加強加强fortalecerstärkastyrke (vərˈstevəgə(n))
werkwoord
enkelvoud onvoltooid verleden tijd verstevigde , voltooid deelwoord heeft verstevigd
steviger maken de vriendschapsbanden verstevigen