verplichting

Vertalingen

verplichting

Gebührduty, obligationobligation, charge, contrainte, dette, devoirdoganaобязательство义务義務povinnostobligaciónforpligtelseυποχρέωση의무obrigação義務 (vərˈplɪchtɪŋ)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud -en
wat je moet doen contractuele verplichtingen je verplichtingen nakomen verplichtingen elders hebben