verpleging

Vertalingen

verpleging

Verpflegungtenue, personnel soignant, soins (médicaux) (vərˈplexɪŋ)
zelfstandig naamwoord vrouwelijk meervoud
verzorging van zieken Hij werkt in de verpleging.