verlies aan manschappen

Vertalingen

verlies aan manschappen

saignée