verblijden

Vertalingen

verblijden

erfreuen

verblijden

makeglad

verblijden

réjouir, dilater