veralgemenen, veralgemeniseren

Vertalingen

veralgemenen, veralgemeniseren

généraliser