veertien dagen

Vertalingen

veertien dagen

fortnight, twoweeks