variant

Vertalingen

variant

Variantevariantπαραλλαγήvarianteвариантvariantavariantevarianteвариантwariantvariantevariantvariant (variˈjɑnt)
zelfstandig naamwoord meervoud -en
iets met een andere vorm of andere eigenschappen dan de gewone versie spelvariant een variant zijn op de oude uitvoering