vakkenpakket

Vertalingen

vakkenpakket

(ˈvɑkə(n)pɑkɛt)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -ten
totaal aan schoolvakken waarin een leerling eindexamen doet wiskunde en economie in je vakkenpakket hebben