vaceren

Vertalingen

vaceren

leerstehen, offen sein, vakant sein

vaceren

bevacant