uitvinder/uitvindster

Vertalingen

uitvinder/uitvindster

inventeur/-trice