uit een wetenschappelijk standpunt

Vertalingen

uit een wetenschappelijk standpunt

scientifiquement