trouwens

Vertalingen

trouwens

übrigens, andernteils, außerdem, zudembesides, moreover, asfortherest, fortherest, what'smore, by the way, thend'ailleurs, et puisd'altronde, inoltreFörrestenкстатиبالمناسبةМежду друготоπαρεμπιπτόντωςところでMimochodemMuutena propósito (ˈtrɑuwəns)
bijwoord
daar komt nog bij Ik moet trouwens naar de tandarts, dus ik kan niet me je mee.