trema

Vertalingen

trema

diaeresis, dieresiscrema, diéresis, trema (ˈtrema)
zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -'s
leesteken van twee puntjes naast elkaar boven een klinker waarmee je aangeeft dat daar een nieuwe lettergreep begint, zoals in 'zeeën'